Obklady a dlažby
Omítky
Fasády
Sádrokartony
Betonové potěry
Vyzdívání zdiva
Rekonstrukce střech
Pergoly a krby
Kamenné zdi a ploty
Komíny
Zámkové dlažby
Bourací práce
Kamenné terasy, chodníky
Vlhkost a sanace
Septiky a jímky
ČOV
Realitní poradenství
Proč si zvolit právě nás?
telefon.gif, 3,5kB

Základové desky, betonové podlahy, betonový potěr, hydroizolace, zatepelní podlah a podlahové vytápění

 

Uvažujete o realizaci základové desky pro Váš dům, garáž, halu včetně zemních prací?

 

Chcete izolovat betonovou podlahu klasickou izolací či protiradonovou včetně zateplení betonové podlahy?

 

Chcete provést 5-6 cm klasickou betonovou podlahu nebo betonovou podlahu s plastifikátorem pro podlahové vytápění?

 

Máte chalupu a v ní starou dřevěnou podlahu s plísní?


Kontaktujte nás prosím na telefonním čísle
+420 724 112 069 nebo na e-mail stavebnipraceklatovy@seznam.cz
 

Provádíme tyto betonářské práce

 

Základové desky pro Váš dům, garáž, halu včetně zemních prací

 
U každé základové desky je nejprve nutné zaměření stávající stavby. Při zaměření stavby vypískujeme základové pasy. Jelikož vlastníme traktorbagr, nabídneme Vám vlastní zemní práce. V případě, že si budete přát vybagrovaný materiál odvézt, zařídíme odvoz materiálu nákladním automobilem. V případě svažitosti terénu, je možné vytvořit do terénu zářez či stanovit rovinu nad stávajícím terénem. Vycházíme-li ze zkušenosti přesunu materiálu, traktorbagr zároveň využijeme k vykládce palet ztraceného bednění, případně zásypu štěrku do základových pasů. Zalijeme-li základové pasy betonem, vyzdíme požadovanou výšku ze ztraceného bednění, prokládané svislou a podélnou armaturou. Nyní bude čas pro řešení kanalizace dle stávající projektové dokumentace. Pokud bude vytvořena kanalizace, vytvořeny prostup pro elektriku, polyetylen (voda) či jiné sítě, plochu traktorbagrem záštěrkujeme. Vlastníme kvalitní vibrační pěch, tudíž vše festově upěchujeme a plocha bude připravena pro pokládku kari sítí. Pokud bude položena a připravena všechna armatura, dojde k zabetonování celé plochy základové desky.

Stavební práce Klatovy - zakládání staveb Stavební práce Klatovy - zakládání staveb Stavební práce Klatovy - zakládání staveb

Zemní práce - skrývka zeminy

Zemní práce - odbagrování kopcovitého terénu

Zemní práce - zarovnání terénu pomocí laserové zaměřovače

Zemní práce - zaměření a vytyčení základových pasů

Výkopové práce - výkop základových pasů

Zemní práce - odvoz a rozhrnutí přebytečné horniny

Základové desky - na vyložení pasů použijeme základový kámen

Základové desky - betonování pasů betonem

Základové desky - zakládání pomocí ztraceného bednění

Základové desky - hutnění základové desky vibrační deskou

Základové desky - pokládka kanalizace, polyetylenu a el. kabelu

Základové desky - pokládka a spojení armatury, kari sítě

Základové desky - čisté betonování základové desky

 

Hydroizolace a zateplení podlahy

 
Provádíme hydroizolace staveb. Svařujeme hydroizolace vhodné pro bezpečnou izolaci staveb. Dbáme, aby podkladní beton pod hydroizolací byl čistý a nedošlo k nechtěnému protržení izolace. Nacházíte-li se v lokalitě, kde je nutné izolovat proti radonu, izolujeme protiradonové izolace.

Izolatérské práce - izolace proti vlhkosti

Izolatérské práce - izolace proti vlhkosti a radonu


betonove podlahy Klatovy

K zateplení podlahy používáme podlahový polystyren různých velikostí a kvalit odsouhlasené investorem. V případě podlahového vytápění spolupracujeme s topenářem. Pro podlahové vytápění je nutné použít polystyren s body, mezi nimiž je natažena podlahová hadice. Tomuto polystyrenu se v odborné terminologii nazývá systémová pracovní deska.

Zateplení podlahy - podlahový polystyren

Zateplení podlahy - systémová pracovní deska pro podlahové vytápění


betonove podlahy Klatovy
 

Betonové podlahy

 
Provádíme standartní betonové potěry 5-6 cm. Pokud realizujte podlahové vytápění, provádíme betonový potěr i pro podlahové vytápění. Betonové plochy na potřebných místech dilatujeme. Naše podlahy jsou rovné, laserově zaměřené. Pokud začínáme betonovat, betonujeme celou plochu v celku bez přestávek. Nevznikají nám nežádoucí dilatace. Vycházíme ze zkušeností, kdy jsme již několikrát přišli pokládat dlažbu do místností, kde byly vytvořeny nesmyslné dilatace díky přestávce "zedníků" na oběd atd. Následně jsme také již řešili vysoké nerovnosti v ploše betonu.
Pokud již jednou investujete do betonování podlahy, není následně nutné platit za drahé nivelační hmoty díky nezkušenému řemeslníkovi. Betonový potěr Vám provedeme přesně, kvalitně, za přijatelnou cenu. Provedeme potřebné dilatace tam, kde skutečně mají být.

betonove podlahy Klatovy

Betonové podlahy - pro rodinný dům výška 5-6 cm

Betonové podlahy - pro garáže a zátěže vyšší než 3,5t výška cca 10 cm

Betonové podlahy - laserově zaměřené

Betonové podlahy - pro podlahové vytápění přidáváme plastyfikátor

Betonové podlahy - obsahují dilatace na potřebných místech.